Mało jest kobiet, których wartość trwałaby dlużej niż ich uroda.