Uroda jest po trzech dniach równie nudna jak cnota.